torstai 22. toukokuuta 2008

Kurssin loppumietteitä...

  1. miten kurssi sujui (eri vaiheissaan), V: Alku oli todella kankea, kukaan ei oikein tiedä mitä piti tehdä. Pääsimme kuitenkin vauhtiin ja lopputulos oli ihan hyvä.
  2. mitä opin. V: Käyttämään blogia ja wikispacea, sekä ryhmätyötä.
  3. miten arvioit omaa toimintaasi kurssilla, V: Alku olisi voinut olla aktiivisempi, mutta olen kuitenkin melko tyytyväinen työhöni.
  4. miten ryhmä toimi, V: Melko hyvin, yhteishenki oli loppujen lopuksi hyvä.
  5. miten oppimateriaali, ohjaus ja opetus tukivat oppimista, V: Verkossa tehtävä kurssi oli mukavaa vaihtelua normaaliin tuntiopiskeluu, ohjaus oli hyvää vaikkakin aluksi kaikki olimme ihan pihalla.
  6. mikä oli toteutuma suhteessa ennakko-odotuksiin ja tavoitteisiin ja V: Ennakko-odotuksia ei oikeastaan ollut, mutta työn lopputulokseen olimme tyytyväisiä.
  7. miten ehkä jatkossa kehittäisit vastaavanlaista kurssia. V: Enemmän valinnanvapautta, vaikka kurssi oli melko vapaamuotoinen. Myös ryhmien muodostaminen itse saattaisi jossain tilanteessa olla parempi vaihtoehto kuin ennalta määritellyt ryhmät.

Ei kommentteja: